Wim Koolhoven


Werk

Beroepshalve werk ik als informatiemanager bij de Universiteit Twente. Een van de rollen is die van security officer. Landelijk wordt er samengewerkt met andere instellingen binnen SURFibo.

Voor 2009 werkte ik bij het ITC, wat inmiddels een faculteit is van de Universiteit Twente. Als Hoofd GeoSoftware Development en daarvoor als Projectleider ILWIS was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke software op het ITC. Het belangrijkste product was hierbij ILWIS, wat nog steeds gebruikt en ontwikkeld wordt.

Fietsersbond

Daarnaast ben ik sinds 2000 actief binnen de Fietsersbond afdeling Enschede, de laatste jaren als voorzitter. Onze voornaamste activiteit is om het fietsbeleid van de gemeente Enschede te be�nvloeden, door zelf notities uit te brengen, te overleggen met ambtenaren, wethouder en raadsleden en te participeren in klankbordgroepen. Zo heeft de gemeente de Fietsvisie 2012 - 2014 uitgebracht welke Enschede Fietsstad 2020 is genoemd, voorwaar een loffelijk streven. Regionaal is de aanleg van de Fietssnelweg F35 van belang.

Sport

Regelmatig neem ik deel aan ori�nteringslopen, voornamelijk in Noord en Oost Nederland. Ori�nteringslopen is het makkelijkste te omschrijven als hardlopen met kaart en compas, de NOLB geeft hier meer uitleg over. Af en toe organiseren we als Argus een wedstrijd in Enschede op de kaart Drienerlo.

Vakanties

Een groot deel van mijn vakanties bestaat uit wandelen in de natuur. Foto's zijn terug te vinden op Flickr.


Opmerkingen gaarne naar wim@koolhoven.name

Koolhoven